Aprenem a qualsevol edat

L’edat adulta és una etapa dinàmica de la vida, diferent per a cada persona en funció de la seva situació professional o de les circumstàncies privades, dels moments crítics que ha passat, de la seva cultura, les expectatives, els hàbits, la situació so-cioeconòmica, el gènere, la formació prèvia, etc., que acabarà definint una relació específica de cada individu amb el món i amb si mateix, i un camí propi cap a l’apre-nentatge. De la mateixa manera que a la infantesa i a l’adolescència, a l’edat adulta també hi ha una manera pròpia d’enfrontar-se a l’aprenentatge i a l’adquisició de nous coneixements. Els canvis constants en la vida de les persones i de les societats obliguen a adaptar-se a les noves situacions i, per tant, a un aprenentatge perma-nent. Això és el que ha fet la humanitat des dels inicis de la seva història: aprendre durant tota la vida.

 Carta a qui ha d’ensenyar persones adultes i joves. Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona. Secció Educació i Comunitat. Autors: Xavier Aranda i 12 més.