Inclusió i integració

Donar respostes diversificades que s’adaptin a la realitat del nostre alumnat, per tant criem que l’atenció a la diversitat va més enllà de la utilització dels recursos ordinaris i que passa ineludiblement per l’adaptació a cada persona, com a especial, com a ésser únic que és, i a la seva integració en el grup, respectant sempre les llibertats confessionals, sexuals…).

Comparteix..