Oferta formativa

La finalitat d’aquesta formació és garantir per a tothom les mateixes oportunitats de creixement personal, tot respectant la diversitat, i proporcionar aquelles habilitats i coneixements que constitueixen les competències bàsiques que permetin a les persones adultes desenvolupar-se de manera autònoma i poder escollir entre les diferents possibilitats que ofereix la societat actual. Per això, la formació integral de la persona adulta ha de compensar els dèficits basant-se en les capacitats i els coneixements previs per poder desplegar-los i desenvolupar-ne d’altres, assegurant el domini de les competències bàsiques.

 

Comparteix..