Oferta formativa

La finalitat d’aquesta formació és garantir per a tothom les mateixes oportunitats de creixement personal, tot respectant la diversitat, i proporcionar aquelles habilitats i coneixements que constitueixen les competències bàsiques que permetin a les persones adultes desenvolupar-se de manera autònoma i poder escollir entre les diferents possibilitats que ofereix la societat actual. Per això, la formació integral de la persona adulta ha de compensar els dèficits basant-se en les capacitats i els coneixements previs per poder desplegar-los i desenvolupar-ne d’altres, assegurant el domini de les competències bàsiques.

La formació de persones adultes ha de donar resposta als diversos objectius que cadascun espera aconseguir, mitjançant un procés formatiu al llarg (1) de la vida. Per això, comprèn els àmbits següents: la formació bàsica, la formació per al món laboral i la formació per al lleure i la cultura.

1 de llarg al llarg de la vida  l’expressió al llarg i ample no és correcta

Comparteix..