Diversitat Funcional. Una visió diferent del món.

Es tracta d’un curs on treballem amb un alumnat molt concret i singular per tal de normalitzar al màxim la seva situació.

La diversitat és un fet innegable que depèn dels factors socials, personals i psicològics dels alumnes. Depenent del grau d’acceptació d’aquesta diversitat i de la postura que adopti el centre tindrem un model educatiu o un altre. La diversitat de condicions, motivacions i interessos de la ciutadania que cursi estudis en un centre de formació de persones adultes és molt gran i variada, i cal atendre les necessitats educatives perquè tothom pugui assolir les competències claus i la resta d’objectius marcats en cada curs o nivell.

I el nostre centre  ha estat capaç de donar respostes diversificades que s’adaptin a l’alumnat, tot oferint així l’atenció que requereix la diversitat.

 El nostre centre, des de la inclusió, dona respostes diversificades que s’adapten a l’alumnat, així que partint de situacions quotidianes proporcionem  les eines per gestionar de manera autònoma el seu dia a dia.

Horaris

Comparteix..