GES

Graduat d’Educació Secundària Obligatòria per adults, suposa una ampliació cultural, de coneixements i d’habilitats que portaran a l’alumnat a desenvolupar les seves capacitats i aconseguir la titulació adequada per la seva plena integració en el món laboral o simplement per tal d’assolir una realització personal, i que l’alumne/a podrà superar en un o dos nivells.

El Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GES) és la titulació bàsica que poden obtenir les persones majors de 18 anys i és equivalent a l’ESO.

L’obtenció d’aquest títol, a més de millorar la formació bàsica de les persones adultes, la situació professional i la laboral, els permet accedir als estudis de Batxillerat i als Cicles Formatius de Grau Mitjà de formació professional.

L’oferta és de matí (09:30 a 12:40 h) i de vespre (18:30 a 21:30 h) de dilluns a divendres.

Comparteix..