GES

El Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GES) és la titulació bàsica que poden obtenir les persones majors de 18 anys a una escola de persones adultes,  i és equivalent a l’ESO.

L’obtenció d’aquest títol, a més de millorar la formació bàsica de les persones adultes, la situació professional i la laboral, els permet accedir als estudis de Batxillerat i als Cicles Formatius de Grau Mitjà de formació professional.

L’oferta és de matí (09:30 a 12:40 h) i de vespre (18:30 a 21:30 h) de dilluns a divendres.

Els fets que ens diferencien:

  • grups reduïts
  • acció tutorial personalitzada
  • presencialitat i suport telemàtic (moodle)
  • possibilitat d’obtenir el COMPETIC I – ACTIC bàsic (acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació)
  • orientació pedagògica i disseny curricular

 

 

 

Comparteix..