Formació Instrumental

Els ensenyaments del cicle de formació instrumental per a les persones adultes tenen com a finalitat que l’alumnat   (els i les alumnes) en acabar el cicle assoleixin les capacitats de lectura, escriptura i càlculs matemàtics bàsics.

PRIMER NIVELL, en què l’aprenentatge s’ha de centrar en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura, escriptura i de càlcul, així com nocions elementals sobre l’entorn social i natural. Així doncs, en aquest nivell es comença a llegir documents breus i escriure notes senzilles, així com també, s’aprèn a fer comptes per la quotidianitat. La integració al poble també és un objectiu del curs. 

 SEGON NIVELL, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes fonamentals i adquirir els elements essencials dels coneixements que expliquen l’entorn fins a assolir els objectius generals del cicle. Aquest curs no tenim segon nivell. 

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: Llengües, Ciencies Socials i Matemàtiques.

MATERIALS: s’elaboren en el centre.

A més, es realitzen tallers a llarg de tot el curs escolar, juntament amb activitats diverses (sortides, xerrades…)

Horari: de dimarts a divendres de 15:00 h a 16: 30 h

 

Comparteix..