Formació Instrumental

Els ensenyaments del cicle de formació instrumental per a les persones adultes tenen com a finalitat que els i les alumnes en acabar el cicle assoleixin les capacitats de lectura, escriptura i càlculs matemàtics.

PRIMER NIVELL, en què l’aprenentatge s’ha de centrar en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura, escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.

SEGON NIVELL, en què l’objectiu central és consolidar aquest mecanismes fonamentals i adquirir els elements essencials dels coneixements que expliquen l’entorn.

TERCER NIVELL, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: Llengües, Matemàtiques, Ciències Socials i Naturals.

MATERIALS: S’elaboren en el centre.

HORARI: de 15 a 17 h diàriament.

A més es realitzen tallers al llarg de tot el curs escolar, juntament amb activitats diverses (sortides, xerrades…)

Comparteix..