Formació Instrumental

Els ensenyaments del cicle de formació instrumental per a les persones adultes tenen com a finalitat que l’alumnat   (els i les alumnes) en acabar el cicle assoleixin les capacitats de lectura, escriptura i càlculs matemàtics bàsics.

PRIMER NIVELL, en què l’aprenentatge s’ha de centrar en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura, escriptura i de càlcul, així com nocions elementals sobre l’entorn social i natural.

PRIMER NIVELL  en què comencem a llegir breus documents i escriure notes senzilles, saber fer  comptes per la quotidianitat i ajudem a la integració al poble.

SEGON NIVELL, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes fonamentals i adquirir els elements essencials dels coneixements que expliquen l’entorn fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: Llengües, Ciencies Socials i Matemàtiques.

MATERIALS: s’elaboren en el centre

HORARI: de 15 a 17h diàriament

A més, es realitzen tallers a llarg de tot el curs escolar, juntament amb activitats diverses (sortides, xerrades…)

 

 

Comparteix..