Accés Cicles Formatius de Grau Mitjà

Poden accedir al curs de preparació a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà les persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació.

El curs segueix l’estructura de la prova:

  • Part comunicativa i social: Comprèn les competències en llengua catalana, en llengua castellana, i en llengua estrangera (anglès o francès) i la competència social i ciutadana.
  • Part científicotecnològica: Comprèn la competència d’interacció amb el món físic i la competència en tecnologies.
  • Part matemàtica: Comprèn la competència matemàtica.

L’EMPA Les Teixidores de Castellar del Vallès és un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i pot emetre un certificat, si se supera el curs. La qualificació del curs de formació es multiplicarà per un coeficient del 0,20 i s’afegirà a la qualificació global obtinguda en la prova d’accés.

La nostra Escola ofereix:

  • Un curs d’entre 10 i 15 alumnes.
  • Full de ruta. És un projecte de la Diputació de Barcelona d’orientació educativa i professional en el marc de les escoles, centres i serveis municipals de persones adultes (EMPA). L’objectiu és reduir l’abandonament dels estudis i incrementar el nombre d’alumnes que els superen i continuen estudiant, a partir del suport als professionals i d’un procés d’orientació grupal i individual a l’alumnat.  
  • Tutoria personalitzada. Al nostre centre cada estudiant compta amb un tutor que, des del principi, l’acompanya.
  • Tutories grupals que ajuden a cohesionar el grup i millorar els resultats del curs.
  • M’activo. És un projecte que consisteix en activitats estructurades i de caràcter pràctic i funcional per promoure l’adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional. Al llarg del curs escolar aquest projecte es portarà a terme 2 dies a la setmana i de dues hores de durada i, ocasionalment, aquestes activitats es realitzaran fora del centre escolar.

Horari: de dilluns a divendres de 09:30 h a 12:40 h. Aquest curs no tenim grup d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

MÉS INFORMACIÓ

Comparteix..