Castellà

 

Aquests estudis tenen com a objectiu assolir un grau de competència bàsica per comunicar-se en llengua castellana.

A l’EMPA Les Teixidores de Castellar del Vallès impartim el nivell castellà 1, que correspon al nivell A1 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència de les Llengua).

El curs s’imparteix en 3 hores setmanals, distribuïdes en dues sessions d’hora i mitja, de setembre a juny seguint el calendari escolar.

Les classes es desenvolupen en un ambient agradable on impera el respecte, la cordialitat, la tolerància…principis fonamentals de la nostra Escola. També es creen vincles de fraternitat que ajuden a cohesionar molt el grup i faciliten l’aprenentatge de la llengua castellana i alhora la integració social i laboral d’aquest col·lectiu.

Continguts

Treballem les habilitats de comprensió i expressió oral i escrita, per tal de poder fer front a situacions de la vida quotidiana, d’acord amb el currículum dictat per les autoritats educatives.

  • Recursos: llibre de l’alumne, i material proporcionat pel docent.
  • Avaluació continua.
  • Presencialitat: aquests ensenyaments són presencials, per tant es requereix una assistència mínima del 80% per tal de poder ser avaluable i rebre la pertinent certificació.

Horari: dimecres i dijous de 16:30 h a 18:00 h.

Comparteix..