Acreditacions ACTIC – Competic

L’ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) és un certificat, emès per la Generalitat de Catalunya, que dona a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de capacitats teniu en l’ús de les TIC.

 

La competència digital és la combinació de coneixements. habilitats i actituds que cal tenir per assolir amb eficàcia i eficiència els objectius determinats en l’àmbit de les TIC i de la cultura digital. En total, l’ACTIC fixa vuit competències digitals. Hi ha tres nivells de certificació i el grau de dificultat de cada competència varia en funció del nivell del qual vulgueu certificar.

Els certificats COMPETIC són equivalents als certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i per poder-los obtenir, els estudiants del centre han de superar l’avaluació continuada i un projecte final, entre els mesos de maig i juny, establert pel Dpt. d’Ensenyament.

Les equivalències entre el COMPETIC i l’ACTIC són les següents:

  • COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.
  • COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.
  • COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC, en relació amb les competències que estableix el currículum i que han de ser dues com a mínim.

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

El cursos de COMPETIC s’ofereixen en modalitat presencial. Les classes de  COMPETIC 1 són de 1,5 hores setmanals i, les de COMPETIC 2, de 3 hores setmanals.

Per a més informació:

  • Carrer Pedrissos 9, baixos de Castellar del Vallès.
  • escoladults@castellarvalles.cat
  • 93 714 83 55
Comparteix..