Anglès

Amb els cursos d’anglès de l’EMPA Les Teixidores de Castellar del Vallès podràs comunicar-te de forma bàsica en situacions quotidianes i de necessitat immediata i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i multicultural.

Ens dirigim a persones interessades en conèixer un nou idioma, amb ganes de poder comunicar-se quan viatgen, d’entendre una cançó, de relacionar-se amb les noves tecnologies de manera eficient…

L’objectiu general dels cursos d’anglès és dotar l’alumnat d’eines (vocabulari, gramàtica, estratègies de comunicació, etc.) per parlar i entendre’s en converses de nivell bàsic o intermedi.

Es tracta de cursos presencials de 3 o 4 hores setmanals distribuïdes en dues sessions. Les classes van del setembre al juny.

Responent a la demanda de l’alumnat i a la idea de qualitat de la nostra Escola, el nivells d’anglès 2 a anglès 6 també poden gaudir d’una hora més de conversa a la setmana. L’aprenentatge es dona en un ambient distès, cordial i solidari, on no només s’aprén anglès, sinó que també s’estableixen relacions d’amistat entre els participants. Aquest vincles fan que el camí sigui molt agradable.

NIVELL I

El primer nivell està dissenyat per a persones que no s’han iniciat mai en l’estudi de la llengua anglesa o que la van estudiar fa temps a un nivell molt bàsic.

En acabar el curs l’alumnat tindrà estratègies per resoldre tasques comunicatives senzilles i habituals relacionades amb necessitats immediates. El nivell assolit és equivalent a A.1 segons el Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües (MECRL).

Els/les alumnes de primer nivell faran dues sessions d’hora i mitja cadascuna a la setmana.

Horari: dimarts i dijous de 18:00 h a 19:30 h.

NIVELL II

El segon nivell està dirigit a persones amb un nivell bàsic de la llengua equivalent a A.1, segons el MECRL.

En acabar el curs l’alumnat podrà produir de manera entenedora textos orals senzills referits a experiències viscudes amb un repertori lèxic bàsic. El nivell assolit en finalitzar el curs equival a A.2.1, segons el MECRL.

Es faran dues sessions de dues hores a la setmana cadascuna.

Horari: dimarts i dijous de 9:30 h a 11:30 h.

Hora de conversa: dimarts d’11:30 h a 12:30 h.

 

NIVELL III

El tercer nivell està pensat per a persones amb un nivell elemental de la llengua ja assolit. Quan els/les alumnes acabin el curs, podran produir textos orals en present, passat i futur amb un cert grau d’improvisació.

Aquest alumnat podrà fer una prova oficial per obtenir una certificació equivalent a A.2 segons el MECRL. Amb aquesta certificació es podrà accedir al tercer curs de l’EOI sense fer una prova de nivell.

Es faran dues sessions de dues hores cadascuna a la setmana.

Horari: dilluns i dimecres de 18:00 h a 20:00 h.

Hora de conversa: dilluns de 20:00 h a 21: 00 h.

NIVELL IV

El quart curs està dirigit a persones amb un nivell A.2, segons el MECRL.

En acabar el curs podran comunicar-se en situacions senzilles i habituals, i podran descriure aspectes de la seva experiència, el seu entorn i necessitats immediates.

Es faran dues sessions d’hora i mitja cadascuna a la setmana.

Horari: dimarts i dijous de 19:30 h a 21:00 h.

Hora de conversa: dimarts de 18:00 h a 19:00 h.

NIVELL V

Aquest curs està pensat per a persones que tinguin un nivell entre A.2 i B.1, segons el MECRL.

En acabar cinquè, l’alumnat podrà afrontar la major part de les situacions lingüístiques si viatja a un país de parla anglesa. Podrà descriure fets, experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu. El nivell assolit equival a un B.1, segons el MECRL.

Es faran tres hores setmanals, distribuïdes en dues sessions d’hora i mitja cadascuna.

Horari: aquest curs 23-24 no tenim aquest nivell.

NIVELL VI

En aquest nivell s’acaba consolidant el Nivell B.1.

Es faran tres hores setmanals, distribuïdes en dues sessions d’una hora i mitja cadascuna.

Horari: dilluns i dimecres de 9:00 h a 11:30 h.

Hora de conversa: dimecres de 11:30 h a 12:30 h.

CONVERSA

L’alumnat de segon a sisè poden afegir-se als grups de conversa del seu nivell. Durant aquestes sessions s’usen les eines comunicatives que s’han après a classe. Els continguts d’aquestes activitats van des de narrar fets passats senzills o fer jocs, fins a comentar notícies actuals o expressar opinions sobre temes polèmics.

Les classes són d’una hora setmanal.

 

Comparteix..