Informàtica

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

S’adreça a:

  • persones adultes que volen ampliar el currículum i acreditar competències digitals
  • ciutadania que vulgui passar-ho bé tot aprenent
  • aquell alumnat que vol gaudir d’autonomia i capacitat crítica envers l’ús de les TIC i cerca augmentar els seus coneixements informàtics

El curs és presencial i s’estructura en dues sessions setmanals, dimecres i dijous de 18:30 a 20:00.

Al finalitzar el curs l’alumnat té l’opció de realitzar la prova ACTIC de nivell bàsic en el mateix centre i obtenir el certificat que emet la Generalitat i que acredita el nivell bàsic de competències en TIC davant qualsevol empresa o administració.

Continguts del curs: En aquest curs recollim les competències del Competic Inicial i del Competic 1

  • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
  • Tractament de la informació escrita.
  • Navegació i comunicació en el món digital.
  • Tractament de la informació numèrica.
  • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
  • Cultura, participació i civisme digital.
Comparteix..