Art efímer

En ocasions, com a centres, tendim a estar massa encotillats i necessitem que tothom pugui alliberar idees, pensaments… mitjançant altres activitats que no siguin les pròpies del currículum escolar. Així us podem deixar una mostra de la genialitat del nostre alumnat quan es tracta de “deixar-se anar”.

 

Comparteix..